मला नेहमी वाटायच त्याचं माझ्यावर जिवापाड प्रेम आहे,
फक्त मी त्याला विचारायच बाकी आहे…

मलाही तो खुप आवडायचा
जेव्हा तो मला आपली “मैत्रीण” म्हणायचा,
मनातलं सगळे गुपीत फोडायचा,
नेहमी लाडात येउन बोलायचा,
उगाचच माझ्या वर रागवायचा,
उगाचच माझ्याशी भांडायचा,
खुप खुप गपा मारायचा,
माझ्या कविता ऐकायचा,
त्याना उत्स्फूर्त दाद द्यायचा,
माझ्यावर प्रेम करायचा,

पण मला माहित नव्हत, तो मला
फक्त आपली “मैत्रिण” मानायचा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here